Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Fisti d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.kinetic-reactor.rs

 

Obaveštava

– da se prodaja robe putem internet sajta  obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Fisti d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: 

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu 

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.kinetic-reactor.rs smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.kinetic-reactor.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;

– da je usluga isporuke robe besplatna za sve porudžbine

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 radna dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE – da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.kinetic-reactor.rs

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.kinetic-reactor.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili prethodnom uplatom u banci ili pošti.

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je sajt www.kinetic-reactor.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.kinetic-reactor.rs

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA.

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije

 

S poštovanjem,

Fisti d.o.o.

PREDSTAVNIŠTVO Srbija

Fisti d.o.o.
Stevana Sremca 4,
11420 Smederevska Palanka – RS

© 2019 KINETIC REACTOR SRBIJA. Sva prava zadržana